ผลิตภัณฑ
>
ด้วยจำนวนลูกค้ากว่า 25,000 รายทั่วโลก ส่งผลให้บริษัท Meyer กลายเป็นฐานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการคัดแยกสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก เครื่องคัดแยกสี “ANCOO” เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งเนื่องจากมีประสิทธิภาพเหนือชั้น สมรรถภาพการทำงานที่ไว้วางใจได้อีกทั้งยังเป็นเครื่องที่มีส่วนแบ่งจำนวนมากของตลาด ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการส่งออกพร้อมคำชมในฐานะ “ความภาคภูมิใจของประเทศจีนในสาขาการแปรรูปธัญพืช”.
บริษัท Meyer มีพนักงานที่ได้คุณภาพในการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกราย โดยพนักงานของเรามีความสัมพันธ์กับลูกค้าและให้บริการอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาให้บริการของลำค้า บริการของเรามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำและเรายังให้การบำรุงรักษาเครื่องอีก้ดวย “เราทำได้ดีกว่าคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้”นี่คือคติพจน์ของบริษัทเราที่พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ.
แคตตาล็อกสินค้า
ผลิตภัณฑ